Předešlé ročníky

„Tanec je dialog mezi srdcem a tělem.“

2018

Výsledky dvanáctého ročníku.