Předešlé ročníky

„Tanec je dialog mezi srdcem a tělem.“

2010

V sobotu 1. května 2010 zahájila měsíc lásky již čtvrtým ročníkem soutěžní přehlídka mladých tanečníků “Hradecká odettehkcz”. Přihlásilo celkem 160 soutěžících s 148 choreografiemi z 20 tanečních škol z České Republiky a okolních států.