Předešlé ročníky

„Tanec je dialog mezi srdcem a tělem.“

2012

Krátký videosestřih z šestého ročníku soutěže,
který se uskutečnil 5. 5. 2012.