Předešlé ročníky

„Tanec je dialog mezi srdcem a tělem.“

2013

Výsledky sedmého ročníku.