Předešlé ročníky

„Tanec je dialog mezi srdcem a tělem.“

2017

Výsledky jedenáctého ročníku.