Hradecká Odette 2019

XIII. ročník mezinárodního tanečního festivalu

Soutěž se uskuteční dne 19. 5. 2019 v sále Filharmonie Hradec Králové. Soutěže se mohou zúčastnit neprofesionální taneční školy, taneční oddělení ZUŠ, amatérské soubory i jednotlivci.

Soutěžní kategorie a podkategorie

 • 1
  do 7 let *
  * pouze v kategorii SC a SM
 • 2
  8 – 9 let
 • 3
  10 – 11 let
 • 4
  12 – 13 let
 • 5
  14 – 15 let
 • 6
  16 – 21 let
 • 7
  21+ let
 • SC – Sólo (classical ballet)
 • DC – Duet, Trio (classical ballet)
 • GC – Skupina (classical ballet)
 • SM – Sólo (contemporary modern)
 • DM – Duet, Trio (contemporary modern)
 • GM – Skupina (contemporary modern)

(Po uzavření přihlášek, pořadatel může upravit kategorie tak, aby obsazenost kategorií byla vyrovnaná)

 

Hodnocení

Odborná porota hodnotí technické předpoklady (technika), choreografie, technické provedení (úroveň provedení) a umělecké provedení (celkový dojem).

V každé kategorii bude vyhlášeno 1., 2. a 3. místo a čestná uznání. Navíc může porota udělit zvláštní cenu.

V nedostatečně obsazených kategoriích bude ocenění jednotlivých čísel určeno porotou podle počtu dosažených bodů.

Hudba

Maximální délka hudby je pro sóla a dueta 2 minuty a pro skupiny 3 minuty. Platí pro klasický i moderní tanec.

Startovné

Členský příspěvěk Přihlášením na soutěž Hradecká Odette, se každý účastník automaticky* stává členem spolku Tanec in Hradec z.s. *Po vyplnění písemné přihlášky, která bude zaslána poštou po uzávěrce přihlášek. (Členský příspěvek se hradí samostatně, složenka je součástí písemné přihlášky.) 500 Kč
Účastnický poplatek* *Neplatí pro členy. Základní startovné pro soutěžící, kteří nejsou členy a ani se členy nechtějí stát. Účastnický poplatek je včetně 21% DPH. 700 Kč
za každého soutěžícího v každé choreografii v kategoriích S Startovné je včetně 21% DPH. 200 Kč
za každého soutěžícího v každé choreografii v kategorii D Startovné je včetně 21% DPH. 150 Kč
za každého soutěžícího v každé choreografii v kategorii G Startovné je včetně 21% DPH. 100 Kč

Startovné je možné uhradit bankovním převodem nebo na místě (při prezenci) v hotovosti či platební kartou.

Základní startovné hradí každý soutěžící pouze 1x, pořadatel soutěže však neodpovídá při výpočtu startovného za kontrolu duplicit. Soutěžící přihlášený současně pod hlavičkou více škol může prostřednictvím odpovědné osoby (zástupce školy) nejpozději k termínu uzávěrky přihlášek požádat o prominutí základního startovného u ostatních škol.

Přihlášky

Uzávěrka přihlášek je 10. 4. 2019
Přijaty budou pouze přihlášky řádně vyplněné v excelovém dokumentu, který je ke stažení níže.

Při prezenci na soutěži je nutné předložit řádně vyplněnou přihlášku na soutěž nebo přihlášku člena, který se účastní soutěže poprvé. Tiskopisy jsou k dispozici ke stažení níže.

V přihláškách se neuvádí věková kategorie, rozdělení do kategorií podle věku provádí pořadatel.

Hudbu vkládejte prostřednictvím formuláře zde. 

Hudební nahrávka musí obsahovat tyto údaje: označení kategorie (neuvadí se věková kategorie), údaj N (nástup bez hudby) nebo H (nástup do hudby), název vystoupení, název souboru či školy – např. SC_H_Variace.Aurory_ZUS_XXX

Termín pro uložení hudby je 20. 4. 2018

Diváci

Celý průběh soutěže je přístupný široké veřejnosti. Přijďte fandit, nebo se jen podívat na taneční umění soutěžících.

Vstupné: 100,- Kč, jednorázové celodenní vstupné. Pedagogové mají vstup zdarma.